پیدا کن به اشتراک بگذار بساز
سکونت برای پناهندگان
همه افراد از جمله پناهندگان نیاز به مکان مناسبی برای سکونت دارند تا بتوانند به خوبی در جامعه ادغام شوند، مستقر شوند و در ان جامعه رشد کنند

همه حمایت کنندگان در اینجا تحت عنوان

Nestwerk

قرار دارند و خدمات مشاوره و راهنمایی های خود را ارائه می دهند

محل اقامتی پیدا کنید

یک اپارتمان اشتراکی یا یا یک خانواده میزبان و یا یک اپارتمان مستقل پیدا کن

محل اقامتی را به اشتراک بگزارید

محل اقامت اشتراکی را برای زندگی جمعی اماده کنید

محل اقامتی را بسازید

محا اقامت جدیدی را بسازید بعنوان مثال در طبقه فوقانی یا بر روی سقف

این مجموعه چگونه کار میکند؟

این برنامه حاصل تلاش مجموعه ای از سازمان ها و مجموعه های متعددی از برلین می باشد

ما به شما کمک می کنیم تا مستقیما با سازمان یا مرکزی که نیاز دارید ارتباط برقرار کنید

درباره ما

هر فرد تازه واردی به یک شهر نیاز به محلی برای زندگی دارد. تنها یک درصد پناهنده ها علاقمند هستند که در کمپ های پناهندگی زندگی کنند. ما بقی انها ارزو دارند که فرصت زندگی در یک خانه اشتراکی، یا در یک خانواده یا یک جمع دیگر را پیدا کنند. و یا اینکه بتوانند محل مستقلی برای خود پیدا کنند. لذا در شهری که پیدا کردن مسکن در ان بسیار مشکل است. بدیهی است که اینکار برای یک پناهنده بسیار بیشتر سخت و دشوار خواهد بود

ما مطمئن هستیم که اهالی برلین  خیرخواه هستند .  و ما با  تخیل و خلاقیت، قلب باز و عزم و اراده  می توانیم بیش از سیستمداران یا روزنامه نگار ها در حل این مشکل موثر باشیم

حمایت کنندگان

دنبال چه می گردید؟ و جایی که دنبال آن را می گردید کجا هست؟

حمایت کنندگان مناسب برای پروژه شما پیدا کنید

انتخاب کنید بین میانجیگری،توسعه وخدمات در منطقه مناسب

سوالات متداول

برای انهایی که که می خواهند یک محل سکونت را بسازند و یا به اشتراک بگذارند ، کمی مراحل اداری و بوروکراسی بیشتری وجود دارد.  این مراحل همیشه ساده نیست اما ممکن و مقدور است

اخبار